Yoga På Stol

IMY_Educated_at
MediYoga är en terapeutisk yogaform som används både i förebyggande och rehabiliterande syfte. I varje position fokuserar vi på ett visst område som behöver uppmärksamhet, som till exempel nacke, rygg, käke, värk, sömn, immunsystem m.m. Vi varvar fysiska övningar med vila och andningsövningar. Alla klasser innehåller meditation och djupgående avslappning till lugn skön musik eller att yogaläraren spelar på (( GONG )).  I meditationerna använder vi även den egna röstens vibrationer. Ljudvibrationer finns forskning på att de stimulerar kroppens egen självläkning. De flesta övningar utför vi sittande eller liggande och några stående. MediYoga passar för alla! Medicinsk YOGA bildades från Kundaliniyoga och blev sedermera skyddad som MediYogan, ett yogiskt system, utvecklad av Göran Boll på MediYogainstitutet, ( MYI )  .
Marita Dahlby är utbildad av Göran Boll, som i sin tur gått i lära hos Yogi Badjan som är grundaren av Kundaliniyogan. 

 

Seniorerna SOLSKENSGRUPPEN yogar på livstid, har några sagt *_* Många sitter på stol, en del sitter på meditationspall, några sitter på den sköna ull-yogamattan. Det viktigaste är att DU GÖR PÅ DITT SÄTT – UTIFRÅN DIN KROPPS DAGSFORM. Här yogar vi på kroppens villkor. Välkommen att boka in dig i SOLSKENSGRUPPEN tisdagar 13.30

MediYoga® på STOL
kontakta Eva Gardell på
Reumatikerförbundet
onsdagar 17.00 på KORPENS Vårdcentral, Lilla Gymnastiksalen
= Medicinsk Yoga = terapeutisk YOGA

här hittar du alla    PRISER _ och TIDER

MediYoga/ Medicinsk Yoga, har blivit så populär just för att den är tillåtande och tillgänglig för ALLA kroppar.
Solskensgruppen är en LÄTTSAM YOGAKLASS för alla som behöver göra de flesta rörelser på Stol och har lite tufft att komma upp från yogamattan på golvet. Passar även bra för rehab.

Varje lektion innehåller;

  • Yogisk Djupandning

  • Mjuka rörelser i lugn takt

  • Riktigt DJUPGÅENDE avslappning*

  • Meditation*

  • MediYoga är Ett terapeutiskt System

    Ryggvridning
    MediYogan görs bäst med slutna ögon och kan utföras på våra sköna ullmattor eller en helt vanlig stol /meditationspall. Vi använder även kuddar och stöd som du kan behöva för att hjälpa  Din hållning i övningarna.
MediYogan är en mjukare men kraftfull form där man jobbar inom sig själv via kroppen på ett skonsamt men effektivt sätt utifrån sina egna förutsättningar. Ett utmärkt sätt att komma nära sig själv och släppa på gamla eller nya spänningar. Under djup koncentration utför vi skonsamma terapeutiska yogaställningar i lugnt tempo som ALLA/DE FLESTA klarar av. Med fokus på djupandning är syftet att skapa fullständig balans i kropp och sinne. Vi går igenom olika tekniker för meditation, djup yogisk andning och avslappning. Avslappningen leds inkännande och pedagogiskt, ofta används inom MediYogan den terapeutiska Gongen, för att klienten kan släppa på ytterligare ”dolda” spänningar. Läs mer om Gongen här.  Medicinsk Yoga – MediYoga är:   Den terapeutiska yogaform som forskas på och används inom svensk sjukvård där alla utbildade instruktörer har basmedicinska kunskaper.  Passar dig som aldrig provat yoga förut.

  

Att stilla sina tankar
Att möta sig själv och hitta tillbaka till det inre lugnet
Befria hjärnan från det vanliga ”surret”

Ordet meditation kommer från latinets meditare, som betyder att föras mot mitten.
Vill du hitta in i din mitt?
Vi börjar inifrån…med Yoga & Meditation

levinuet_marita_meditation_bryggan
MEDITATION och MEDVETEN NÄRVARO (samma sak som Mindfulness) är en viktig del av den Medicinska Yogan.  Den Medicinska yogan härstammar från Kundaliniyoga men har bitar av den traditionella indiska läkekonsten ayurveda och traditionell kinesisk medicin (TCM) invävt. Övningar i den Medicinska yogan utförs långsammare än i den traditionella Kundaliniyogan. Just detta gör att den passar även dig som har långvarig, kronisk smärta likväl som fysisk, psykisk och emotionell smärta
levinuet_yogacollage_halsocenter
Passar dig som aldrig provat yoga förut. MediYogan  arbetar med att stimulera kroppens självläkande krafter.  

välkommen!

Yogaformen är lugn och inkännande där vi lär oss  att lyssna inåt och förstå kroppens olika signaler. MediYoga har utvecklats i Sverige av Göran Boll (MYI).
Rörelserna är utvalda för att passa de allra flesta kroppar och baseras på medicinsk forskning.
MediYogan passar dig som aldrig någonsin provat yoga förut, eller dig som vill komma tillbaka till yogan efter uppehåll.

Mer om MediYogan…

Medicinsk Yoga så som den är utvecklad på MediYogaInstitutet (MYI) är ett säkert system för hälsa och balans på alla nivåer inom dig som människa, testat och utprövat i studier, forskningsprojekt, kliniskt arbete med människor och öppen kursverksamhet under många år. Mer än 25 000 personer på flera hundra av Sveriges största arbetsplatser har via IMY introducerats till denna form av träning sedan mitten av 1990-talet.

De tidigaste spåren av yoga i världen går tillbaka 5 000 år eller mer. Den klassiska Kundaliniyogan har sina rötter i den tantriska traditionen, ett av de äldsta yogasystem människan känner till.

Medicinsk YOGA bildades från Kundaliniyoga och blev sedermera skyddad som MediYogan, ett yogiskt system, utvecklad av Göran Boll på MediYogainstitutet, ( MYI )  .
Marita Dahlby är utbildad av Göran Boll, som i sin tur gått i lära hos Yogi Badjan som är grundaren av Kundaliniyogan.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Alla klasser innehåller meditation och djupgående avslappning. I meditationerna använder vi även den egna röstens vibrationer. Ljudvibrationer finns forskning på att de stimulerar kroppens egen självläkning. Avslappningen gör vi till lugn skön musik eller att yogaläraren spelar på klangskålar eller (( GONG )). Läs mer om Gongen här. Ljudet från GONGEN fördjupar avslappningen, men kan också i början upplevas som  ”påträngande ” om du har djupt liggande blockeringar/spänningar, eftersom ljudvågorna går direkt in i kroppen. Då rekommenderar vi att du fokuserar på att slappna av ännu mer. Extremt ljudkänsliga personer, kan ev behöva öronproppar i början för att låta ljudet gå direkt in i kroppen. Ljudet är terapeutiskt. Vi har även längre gongbad/ljudmeditationer.

Vid vissa tillfällen

DEN TERAPEUTISKA GONGGONGEN ANVÄNDS FÖR ATT FÖRDJUPA AVSLAPPNINGEN UNDER DEN LÅNGA VILAN

Vad tyckte klienten?

MediYoga hormonbalans, mot Stress
MediYoga för Nybörjare

VILKEN YOGA SKA JAG VÄLJA

Läs mer på MYI’s hemsida : www.mediyogainstitutet.se

MediYoga används i dag i svensk sjukvård utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsen har inte gjort någon utredning. Detta innebär att det idag är upp till varje region och vårdenhet att göra sin bedömning om var och hur MediYoga används till patienter. MediYogan sprids och på ca 15 år har historiskt sett aldrig så många, procentuellt sett, i Sverige på ett lättillgängligt sätt hittat detta system som underlättar för varje individs unika självläkningsförmåga.
MediYoga ordineras framgångsrikt som FaR (Fysisk Aktivitet på Recept)
Läs mer om den senaste forskningen om MediYogan här: