Ö_Eva W

Eva Wetterdal

Anmälan Maila eva@wetterdal.se eller skicka ett sms till 070-378 53 59 .Vid anmälan får du mer detaljerad information om starttid, betalning etc

Eva började med Ashtanga yoga 2006 och har haft förmånen att möta flera lärare genom åren. Petri
Räisinen är sedan 2009 Evas huvudlärare. Vid sidan om honom är Isabella Nitschke på Ashtangayoga Malmö en
viktig lärare. En tredje lärare är Eddie Stern. Förutom yogan på mattan och att försöka följa de olika
förhållningssätt som yogan vilar på, fördjupar sig Eva i Patanjalis yoga sutror som behandlar den traditionella
filosofin inom yoga.
”Det mest omvälvande med yoga är att upptäcka att varje morgon är en ny dag av lärande, ibland av smärta, av
acceptans men också av frid och lugn. Varje andetag kan skapa meditation men också frustration. En utveckling
som ständigt är i rörelse.” (Eva)

Kortkort om Ashtanga yoga
Ashtangayoga, en filosofi likväl som praktik bygger på 8 delar där utövandet av positioner är en del. Kombinerat
med medveten andning, meditation, förhållningssätt till självet och omvärlden renar praktiken oss och leder till
frigörande från det som blockerar vägen till lugn, harmoni och stillhet. Till självet. Ashtangayoga bygger på
tusenåriga traditioner men den variant som vi känner till idag byggdes upp av T. Krishnamacharya och
systematiserades av hans elev K. Patabi Jois på 50-talet i Mysore i södra Indien. Även västerländska elever kom
dit på sent 60-tal, studerade och kunde så småningom godkännas som spridare av Ashtanga yoga i sina
hemländer och senare som resande lärare. Idag är det Sharat Jois som leder institutet i Mysore.

Yoga i vardagen
Idag finns många varianter av fysisk yoga, de flesta har sin grund i uråldriga traditioner. Nu kommer också vi som
praktiserar från alla platser, med olika erfarenheter, olika vardag och mycket att ta hänsyn till för att få ett
fungerande vardagsliv. Det ger olika möjlighet att utöva den fysiska delen av yogan regelbundet. Vi får öva oss
på att acceptera att det inte alltid blir som vi tänkte och försöka komma ihåg att vi alltid är välkomna tillbaka på
mattan där varje position börjar med en inandning

Om du vill fördjupa dig så ger vi gärna tips om litteratur, youtubekanaler och lärare.
Välkommen!
önskar Eva och Maria