Ashtanga Yoga

 

Ashtanga yoga: Kortkort om Ashtangayoga, en filosofi likväl som praktik bygger på 8 delar där utövandet av positioner är en del. Kombinerat med medveten andning, meditation, förhållningssätt till självet och omvärlden renar praktiken oss och leder till frigörande från det som blockerar vägen till lugn, harmoni och stillhet. Till självet. Ashtangayoga bygger på tusenåriga traditioner men den variant som vi känner till idag byggdes upp av T. Krishnamacharya och systematiserades av hans elev K. Patabi Jois på 50-talet i Mysore i södra Indien. Även västerländska elever kom dit på sent 60-tal, studerade och kunde så småningom godkännas som spridare av Ashtanga yoga i sina hemländer och senare som resande lärare. Idag är det Sharat Jois som leder institutet i Mysore.
Yoga i vardagen Idag finns många varianter av fysisk yoga, de flesta har sin grund i uråldriga traditioner. Nu kommer också vi som praktiserar från alla platser, med olika erfarenheter, olika vardag och mycket att ta hänsyn till för att få ett fungerande vardagsliv. Det ger olika möjlighet att utöva den fysiska delen av yogan regelbundet. Vi får öva oss på att acceptera att det inte alltid blir som vi tänkte och försöka komma ihåg att vi alltid är välkomna tillbaka på mattan där varje position börjar med en inandning

Humlans Ashtanga yoga

Välkommen att yoga Ashtanga Mysore style på måndagar kl 17:00. Dörren är öppen från 16:45.

Ashtanga yoga på mattan innebär att följa en särskild sekvens av positioner. Positionerna byggs på efter hand
som du lär dig utförandet och är bekväm med sekvensen. Mysore style kan också kallas egenpraktik du gör
sekvenserna i din egen takt. Klassen är inte ledd utan läraren hjälper varje deltagare individuellt och utifrån de
förutsättningar var och en har.

Terminen startar 17 augusti och håller på till den 28 december.
Du kan antingen köpa ett terminskort för 2700:- eller droppa in för 180:- per gång

Anmälan
Maila eva@wetterdal.se eller skicka ett sms till 070-378 539 .Vid anmälan får du mer detaljerad information om
starttid, betalning etc.

När du anmält dig får du en personlig inbjudan till Humlans slutna facebook-grupp
Yoga under Coronapandemin
Vi följer FHM rekommendationer vilket betyder att
-alltid stanna hemma vid minsta symptom
-tvätta händerna noga när du kommer
-hålla avstånd till dina medyogisar
-ta med en liten handduk att lägga på ev block
-använd egen matta och något att lägga över dig vid avslutande vila
-byt om hemma

 

 

Om intresse finns kommer vi att starta en nybörjarkurs senare i september där du lär dig grunderna för att sen
fortsätta Mysore style med individuell anpassning.
Vi kommer också att erbjuda särskilda tematillfällen. Håll utkik efter dessa!

Individuella lektioner (”PT”) finns alltid som möjlighet.

Om oss

Maria Öberg &  Eva Wetterdal

Maria Öberg “Nyfikenhet fick mig att först få kontakt med yogan i Stockholm i närheten av Odenplan 1996. Därefter har det blivit yoga i olika former med många olika lärare. Ashtanga-yogan är min favoritform, att under en lång period göra samma rörelser och lära känna min kropp och mitt sinne genom de bekanta rörelserna men alltid med en ny dags känsla. Att märka skillnaderna från dag till dag gör det till ett fantastiskt redskap för självkännedom. Att lära mig medkänsla eller att lyssna på mig själv när det behövs. 2017 till 2018 gick jag yogalärarutbildning och blev certifierad yogalärare men hade innan det klasser i nybörjar-Ashtanga en gång i veckan under 5 år . Kanske började jag med inställningen att yoga var träning för kroppen, numer är det något som påverkar varje handling i livet. Det blir inte alltid rätt men medvetenheten är så mycket större och min möjlighet att välja och påverka likaså.”’

Eva Wetterdal började med Ashtanga yoga 2006 och har haft förmånen att möta flera lärare genom åren. Petri Räisinen är sedan 2009 Evas huvudlärare. Vid sidan om honom är Isabella Nitschke på Ashtangayoga Malmö en viktig lärare. En tredje lärare är Eddie Stern. Förutom yogan på mattan och att försöka följa de olika förhållningssätt som yogan vilar på, fördjupar sig Eva i Patanjalis yoga sutror som behandlar den traditionella filosofin inom yoga. ”Det mest omvälvande med yoga är att upptäcka att varje morgon är en ny dag av lärande, ibland av smärta, av acceptans men också av frid och lugn. Varje andetag kan skapa meditation men också frustration. En utveckling som ständigt är i rörelse.” (Eva)

Om du vill fördjupa dig så ger vi gärna tips om litteratur, youtubekanaler och lärare.
Välkommen!
önskar Eva och Maria