Eva

Eva Ljungqvist, dipl. psykosyntesterapeut,

med över 20 års erfarenhet, finns nu på Levinuet hälsocenter i Visby

Du kan boka tid på 0739 295081 

Mitt namn är Eva Ljungqvist och sedan 1996 arbetar jag med individuella terapier, stödsamtal, coaching, handledning av olika yrkeskategorier, samt elevsamtal på Gotlands folkhögskola. Jag är medlem av Psykosyntesföreningen vilket betyder att jag har ansvarsförsäkring och följer föreningens etiska regler. Mitt motto är: ”Life is not a problem to solve but a mystery to live.”

Samtalsterapin bygger på psykosyntes och energi-psykologi och har sin utgångspunkt i dina behov och önskningar.

 

Samtalet är grunden för terapin, men arbete med bilder, symboler och drömmar, vägledda meditationer, kroppsmedvetenhet och olika gestalttekniker används också. Detta för att innefatta hela människan; kropp, känsla, intellekt och själ.

 

Terapin handlar inte så mycket om att förändra som att acceptera det som är, att känslomässigt integrera det som tidigare inte varit möjligt och på så sätt förändra gamla mönster och strukturer.

 

Målsättningen är att var och en ska finna sin plats i tillvaron och hitta vägar för att uppnå harmoni både i arbets- och privatliv.

 

Hur länge du går i terapi, handlar om vad du har med dig i bagaget när du kommer och vilken nivå du vill uppnå.