Carina

Carina Aningåkre  som leder MediYoga

”Nu är jag tillbaka på mitt älskade Gotland och här i Visby med att ge yogakurser. ”

Carina är bördig från och uppväxt på Gotland men har varit bosatt i Skövde 2010-2017. Efter flytten till Skövde kom hon i kontakt med MediYoga på yogastudion LetGo i Skövde.
”Jag vill vidareförmedla MediYogan som passar alla gammal som ung. Jag är i grunden sjuksköterska och varit  verksam inom psykiatrin i 25 år i både sluten- och öppenvård samt socialpsykiatri. Jag har arbetat med både psykoterapi och DBT (Dialektiskbeteendeterapi). Jag tror att min bakgrund är till stor hjälp i mitt utförande som yogainstuktör”

Carinas leder MediYogaklassen 17.15 på tisdagar i Visby