Samtalsterapi

Mitt namn är Eva Ljungqvist och sedan 1996 arbetar jag med individuella terapier, stödsamtal, coaching, handledning av olika yrkeskategorier, samt elevsamtal på Gotlands folkhögskola. Detta innebär att jag arbetar med människor i alla åldrar. Ett flertal år har jag också tagit emot blivande terapeuter från PsykosyntesAkademin för terapi. Jag är fil.kand, utbildad folkhögskollärare, samt diplomerad psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesAkademin i Stockholm Min erfarenhet både som pedagog och terapeut, gör det möjligt för mig att möta människor på djupet och arbeta med blockeringar och hinder, samt förmedla livskunskap som öppnar nya vägar och möjligheter. Jag är medlem av Psykosyntesföreningen vilket betyder att jag har ansvarsförsäkring och följer föreningens etiska regler. Mitt motto är: ”Life is not a problem to solve but a mystery to live.”

Numera finns Eva Ljungqvist, dipl. psykosyntesterapeut, med över 20 års erfarenhet, på Levinuet.
Du kan boka tid på 0739 295081, eller via hemsidan 

Stödsamtal, Coaching eller Samtalsterapi, samt Handledning 

Samtalsterapi

Samtalsterapin bygger på psykosyntes och energi-psykologi och har sin utgångspunkt i dina behov och önskningar.

Samtalet är grunden för terapin, men arbete med bilder, symboler och drömmar, vägledda meditationer, kroppsmedvetenhet och olika gestalttekniker används också. Detta för att innefatta hela människan; kropp, känsla, intellekt och själ.

Terapin handlar inte så mycket om att förändra som att acceptera det som är, att känslomässigt integrera det som tidigare inte varit möjligt och på så sätt förändra gamla mönster och strukturer.

Målsättningen är att var och en ska finna sin plats i tillvaron och hitta vägar för att uppnå harmoni både i arbets- och privatliv.

Hur länge du går i terapi, handlar om vad du har med dig i bagaget när du kommer och vilken nivå du vill uppnå

Stödsamtal

Stödsamtal handlar om hjälp med specifika problem eller kriser. Du har behov av att orientera dig i din situation, hitta förhållningssätt till det nya och anpassa ditt liv till det som hänt.

Det kan handla om skilsmässa, dödsfall, arbetslöshet, utbrändhet, sjukdom, problem med familj och relation, svåra val du måste göra i livet etc.

Skillnaden mellan terapi och stödsamtal är att stödsamtalen är begränsade i antal och det kan räcka med 5 – 10 gånger. Det är naturligtvis möjligt att sedan gå vidare med terapi om du väljer det.

 

Coaching

Coaching är för dig för dig som vill veta varför du handlar som du gör.

Genom att få vetskap om dina handlingsmönster, blir det möjligt att välja nya strategier för att uppnå dina mål.

Coaching handlar om att få fram det bästa inom dig, både yrkesmässigt och privat

Handledning

Handledning är för dig som arbetar med människor i grupp eller enskilt.

Du kan vara terapeut, lärare, arbeta i vården eller på annat sätt ha med människor att göra.

Grunden för handledningen är psykosyntesens förhållningssätt.